COVID-19 BİLGİLENDİRME

Değerli Velilerimiz,

Umulmadık bir şekilde ve hızla hayatımıza giren ve tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de hayatımızda değişiklikler yapmamıza neden olan salgın hastalık değişik varyantlar göstererek devam ediyor. Şu aşamada bu salgını tamamıyla yok etmek mümkün gözükmüyor fakat hastalıktan korunmak için tedbirler almak elimizde.. Sizlerle okul olarak aldığımız genel tedbirleri paylaşmak istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış ‘COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ’ kitapçığında belirtilen OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER bölümünde belirtilen ve yapılması istenilen hususlar titizlikle yerine getirilmektedir.

EK BİLGİLENDİRME:

 • Hastalık tanısı konulmuş, temaslı veya yakın temaslı olarak belirlenen öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, öğrencilerimizin durumu bilgi olarak Sağlık Bakanlığı / Milli Eğitim işbirliği ile ilgili okul müdürlerimize aynı anda bildirilmektedir. (Bu bilgiye uygun olarak ivedilikle tedbir ve takip başlatılmaktadır.)

 • Covid-19 tedbirleri ve önlem uygulamaları konusunda bir Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

 • Önlem aşamasında hastalık belirtisi gösteren öğrencilerimizin velileri tarafından okula hiç gönderilmemesi (EK 1 Taahhütnamesi) istenmiştir.

 • MEB tarafından yayınlanan ‘Okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılması gereken uygulamalar’ kitapçığında belirtilen hususlar titizlikle uygulanmaktadır.

 • Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza yönelik farkındalık bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

 • Okulda iken semptomu başlayan kişilerin ailesi/sağlık kuruluşu ile derhal iletişime geçilmekte ve gerektiği hallerde semptom gösteren kişi önceden hazırlanmış izole odasında bekletilmektedir.

 • Tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın maske kullanımı ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri dikkatlice takip edilmektedir.

 • Okulumuz her gün / her hafta sonu aşağıdaki dezenfeksiyon ürünleri kullanılarak temizlenmektedir.

 • Kleentech nano gümüş iyon her hafta pazar günü saat 22:00 da atılıyor.
  Prowill probiyotikli yüzey koruma ürünü her gün 05:30 atılıyor.
  Tüm okulda probiyotikli el sabunu kullanılıyor.
  El dezenfektanı olarak tüm kampüste derhand plus el dezenfektanı kullanılıyor.
  Genel temizlikte tüm yüzeyler için diversey firması ürünleri kullanılıyor.
  Oxivir plus ürünü mutlaka temizlik sonrası yine uygulanıyor.

 • Okulumuza dışarıdan konuk veya veli kabul edilmemektedir. Randevu ile gelenlerden ise HES uygulaması üzerinden AŞI DURUMU / PCR test sorgulaması yapılmaktadır. Okula girmesine izin verilen kişilere bilgilendirme formu verilmektedir.

 • Okul girişinde ve günün muhtelif saatlerinde ateş ölçümleri yapılmaktadır.

 • Sınıf ve odalar pencereleri açılarak sıklıkla havalandırılmaktadır. Ders sırasında en az bir pencerenin açık olması kuralı vardır.

 • Zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamaktadır. Etkinlikler için açık alanlar , toplantılar için online platformlar tercih edilmektedir.

 • Okulun tüm birimlerine ve görünür bölümlerine COVID 19 Bilgilendirme broşürleri asılmıştır.

 • Sınıf oturma planları / Yemekhane / Konferans Salonu / Asansör ve diğer ortak kullanım alanları sosyal mesafeye uygun hazırlanmıştır.

 • Hangi sınıf öğrencilerinin hangi giriş-çıkış kapısını kullanacağı belirlenmiştir.

 • Sınıflarda öğretmenin bulunacağı alan ve öğrencilerin bulunacağı alan şerit çekilerek belirlenmiştir.

 • Sınıflarda, koridorlarda, bina / okul girişlerinde el dezenfektanı bulundurulmaktadır.

 • Okulumuzun her birimi Türk Standartları Enstitüsünden gelen yetkililer tarafından denetlenmiş ve Covid 19 tedbirlerinin eksiksiz alındığı teyit edilmiştir. (Okulum Temiz Belgesi)

 • Koridorlarda ve bina girişlerinde kullanılmış maskelerin atılması için ayrı kapalı kutular yer almaktadır.

 • Okul servis araçlarında uyulması gereken kurallara titizlikle uyulmaktadır.

 • Okul idarecilerimiz tarafından denetimler sıklıkla yapılmaktadır.

 • DETAYLAR: (Velilerden beklentilerimiz)

 • Hastalık belirtisi gösteren öğrencilerimizin velileri tarafından okula hiç gönderilmemesi-sağlık kuruluşuna başvurması

 • Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun hareket edilmesi

 • Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakıp – alması

 • Randevu almadan okula giriş yapılmaması. Randevu ile okula giriş yapan velilerimizin güvenlik görevlimiz tarafından ilk girişte vereceği taahhütname ve bilgilendirme dokümanlarında belirtilen hususlara uygun hareket etmesi

 • Öğrencinin diğer öğrencilerle temas etmemesi ve kişisel eşyalarını paylaşmaması konusunda bilinçlendirilmesi

 • Öğrencinin yanında yedek maske bulundurmasının sağlanması (Gerektiğinde maske okulda ilgili müdür yardımcısından temin edilebilir.)

 • OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR