slider slider slider slider slider slider slider
Kütüphane

KÜTÜPHANE

Kütüphanemiz Özel Çakır Okullarının eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak amacındadır.Bu sebeple öğretmenlerimizin ve okul personelimizin hem mesleki çalışmalarını hem de meslek dışı ilgi alanlarını geliştirmelerine katkıda bulunur. Ayrıca öğrencilerimizin akademik çalışmalarını destekler ve bu çalışmalardan arta kalan zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli imkanlar sunar. Böylece kullanıcılarımızın yapıcı, eleştirel bakış açısına sahip ve estetik değerlere ilgi duyan bireyler olmasını sağlar. Aynı zamanda düşünme yeteneklerini geliştirmelerini destekler ve bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla bilgi kaynaklarını sağlar, düzenler, hizmete sunar.

27 bin kaynağın yer aldığı okul kütüphanemiz öğrencilerin araştırma ve okuma becerilerinin gelişmesinin merkezi olarak kabul edildiğinden dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilmektedir. Kütüphanemiz yüksek kullanım oranlarıyla sürekli gelişen çeşitli kaynaklara sahip bir merkezdir. Kütüphanemizde Türk ve Dünya edebiyatından Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca pek çok farklı türde kaynak vardır. Ana dili okulumuzun eğitim dilinden farklı olan öğrenciler için de okul kütüphanesinde kaynaklar bulunmaktadır.

Aynı zamanda kütüphanede 32 adet süreli yayın aboneliği bulunmaktadır.

Anasınıfları haftada bir gün,Hazırlık sınıfları her gün, 1, 2, 3, ve 4. sınıflarının haftada bir gün kütüphane rezervasyon saatleri vardır. 5, 6, 7, ve 8. sınıftan itibaren öğrencilerin araştırma dersleri kütüphanede yapılmaktadır.

Kütüphane öğretmeni PYP-MYP grubundaki öğretmenlerle iş birliği içindedir ve periyodik olarak tüm öğrenci grupları ile sorgulama ünitelerine ait kitap atölyelerini gerçekleştirmektedir.Yazar söyleşilerimiz ,yayınevi gezilerimiz,yeni çıkan kitap tanıtımlarımız okul kütüphanemizin etkinlikleri arasında yer alır.

Ana dilde kütüphane kullanımını teşvik etmek amacıyla periyodik aralıklarla kütüphaneden en çok kitap alan öğrenciler “Kitap Dostu” seçilir. Bu öğrenciler tören saatlerinde duyurulur. Veliler, okuyucu ID numaralarını kullanarak okul kütüphanesine erişim sağlayabilir ve ödünç kitap alabilirler. Okulumuzun kütüphanesi internet üzerinden velilerimize açıktır. Veliler sisteme giriş yapıp kitap arşivini görebilmektedirler.