slider slider slider slider slider slider slider

ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU (IBO) NEDİR ?

IBO; merkezi İsviçre'de bulunan, 1968 yılında kurulan, uluslararası eğitim alanında lider bir eğitim kuruluşudur. Sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlayan IBO Programları 150'ye yakın ülkede 4500 dolayında okul tarafından uygulanıyor. IBO'nun dört programı bulunuyor.

 • IB-PYP (Primary Years) - İlk Yıllar Programı (3-11 Yaş)
 • IB-MYP (Middle Years) - Orta Yıllar Programı (11-16 Yaş)
 • IB-Diploma Programı (16-19 Yaş)
 • IB Kariyer Sertifikası (IBCC) (19 yaş +)
 • Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

  Tüm IB programlarının hedefi insanlığının ve gezegene eşit şekilde sahip çıkma yükümlülüğün bilincinde olan, daha iyi ve huzurlu bir dünya yaratmak için çabalayan uluslararası farkındalığa sahip bireyler yetiştirmektir.

  IB İLK YILLAR PROGRAMI (PYP)

  Çakır Eğitim Kurumları bünyesindeki Çakır İlkokulu Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) İlk Yıllar Programı Yöntem ve tekniklerini (PYP) uygulamaya yetkilendirilen Bursa'nın ilk ve tek ilkokuludur. Uzun ve yoğun bir hazırlık ve denetim süreci sonunda Çakır İlkokulu 19.07.2013 tarihinden itibaren IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır.

  Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ( PYP ) çocuk gelişimini bütünsel olarak ele alan bir programdır. 3-11 yaş arası çocukları eğitmek amacıyla oluşturulmuştur. Çakır ilkokulu'nda PYP hazırlık sınıfından 4. sınıf bitimine kadar uygulanmaktadır. PYP'de çocuğun bütünsel olarak hem sınıfta hem de hayatta sorgulama yaparak öğrenmesine, hayatı anlamlandırmasına ve bu sayede gelişmesine odaklanılır. Felsefesi ve uygulamaları sayesinde öğrencilerin kendilerine ve başkalarına saygılı, aktif, duyarlı, yaşam boyu öğrenen kişiler olarak çevrelerindeki dünyada yer almalarına olanak sağlar.

  İlk Yıllar Program modelinin merkezinde bir öğrenen olarak öğrenci yer alır. PYP, öğrencilerin akademik, sosyal ve bilişsel gelişimlerinde bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini belirtir. Öğrenme alanları olarak dil, matematik, sosyal bilgiler, beden eğitimi ve fen dersleri öğrenenlerin çevrelerindeki dünyayı daha derinlemesine anlamlandırmalarını sağlayacak ve evrensel-yerel konulara karşı ilgi ve merakı uyandıracak şekilde planlanır.

  Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrenen hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf ortamı yaratmaktadır.

  Sorgulayan, sağlıklı düşünen, iletişim kuran, risk alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli ve kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirerek, güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı bir şekilde analiz edebilen, uluslararası bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  İlk Yıllar Programı Temel Öğeleri

 • Bilgi
 • Beceriler
 • Kavramlar
 • Tutumlar
 • Eylem
 • İlk Yıllar Programı’nda öğrenme etkinlikleri, her öğrencinin farklı öğrenme deneyimlerinden geçerek geldiği esas alınarak kurgulanır. Sorgulama temelli öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin bir konuyu derinlemesine incelemeleri sağlanır. Bilgi kıymetli ve sorgulanması gereken bir varlık olarak ele alınır.

  Kişilerin kendilerini ifade etmelerine, sosyal ve akademik olarak gelişmelerine fırsat sağlanırken, beceri gelişimi esas alınır. Öğrencilerin sosyal becerileri, iletişim becerileri, düşünme becerileri, özyönetim becerileri ve araştırma becerileri yıl boyunca tüm öğrenme ve öğretmen etkinliklerinde yer alır.

  Öğrencilerin anlam oluştururken geliştirdikleri düşünceleri ve yaptıkları araştırmalar sonunda edindikleri bilgileri sorgulamaları ve derin düşünmelerini sağlamak için kullanılan sekiz kavram şekil, işlev, sebep –sonuç, sorumluluk, değişim, bağlantı, dönüşümlü düşünme ve bakış açısı öğrencilere farklı pencereler açarak biliş düzeylerini geliştirmeyi hedefler.

  Uluslararası bakış açısına sahip öğrenenler yetiştirmek için İlk Yıllar Programının üzerinde durduğu değerlerden değer bilme, bağlılık, güven, iş birliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, bağımsız davranma, doğruluk, saygı ve hoş görü öğrenenlerin yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını bilen kişiler olarak yetişmesini sağlar.

  Yapılan öğrenme ve öğretme etkinlikleri öğrencilerin sorgulamalarının sonucu olarak öğrenmelerini hayata geçirmeyi hedefler. Eylem adı verilen bu evre en geniş anlamıyla okul ve okul dışında öğrenilenlerin gerçek yaşamda kendine yer bulmasıdır. Eylem evresinde öğrenciler öğrendikleriyle topluma bir hizmet gerçekleştirirler. Bunu yaparken sorun çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirir kişisel ve sosyal olarak büyürler. Öğrenen profili özelliklerini de hayata bu sayede yansıtan öğrenciler, sorgulamalarının sonucu olarak gerçekleştirdikleri sonuç değerlendirme çalışmalarında eylem evresinin tüm özelliklerini yansıtırlar.

  Çakır İlkokulu öğrencileri 4. sınıf sonunda hazırlık ve birinci sınıftan itibaren eğitimini aldıkları PYP'yi, temel özelliklerini sergiledikleri bitirme çalışması olan sergiyi başarıyla tamamlayarak, IB-PYP sertifikalarını almaya hak kazanırlar. İlkokul hayatları boyunca yaşadıkları öğrenme deneyimlerini 4.sınıfta PYP Sergi Ünitesi kapsamında planladıkları sorgulamalar, etkinlikler ve projelerle okul topluluğuyla paylaşırlar. PYP bitirme çalışması ile evrensel sorunlara dikkat çekip, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyarlar. Yaşam boyu öğrenenler olarak, topluma ve yaşadıkları gezegene karşı sorumlu olduklarını akademik ve sosyal hayatta gösterirler.

  IB ORTA YILLAR PROGRAMI (MYP)

  Çakır Eğitim Kurumları bünyesinde ki Çakır Ortaokulu Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) Orta Yıllar Programı yöntem ve tekniklerini uygulamaya yetkilendirilen Bursa'nın ilk ve tek Ortaokuludur. Çakır Ortaokulu 26.06.2014 tarihinden itibaren IB dünya okulu statüsü kazanmıştır.

  Çakır Ortaokulu'nun yöntem ve tekniklerini uygulamaya yetkilendirildiği Orta Yıllar Programı (MYP), öğrencinin sorgulama ve kavramlara dayalı öğrenme aracılığıyla, kişisel anlam yaratması, bilgi ve becerilerini bilinmeyen durumlara da transfer etmesi hedeflenen 3 boyutlu bir öğrenme modelidir. IB Orta Yıllar Programı (MYP) 11 ila 16 yaş arasındaki öğrencileri kapsar. MYP, yaşam boyu öğrenen, hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilen, farklılıklara saygılı, yerel ve evrensel konular hakkında bilgili, kendilerini dünya vatandaşı olarak nitelendiren ve kendi kendini değerlendirebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. MYP, hedef yükseltici akademik gelişim imkânı sunmanın yanı sıra kültürler arası anlayış ve saygıya dayalı bir öğrenme ortamı da yaratarak öğrencilerin yaşam becerilerini geliştiren bir müfredat modeli üzerine tasarlanmıştır.

  MYP pek çok ulusal ve yerel müfredatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnek bir programdır. PYP boyunca geliştirilen, bilgi, beceri ve davranışlar MYP ile pekiştirilir ve öğrenciler, IB Diploma programının ve IB Kariyer Sertifikası (IBCC) gerekliliklerine hazırlanır.

  MYP program modeli, IB eğitiminin ortak önemli özelliklerini vurgulayarak:

 • IB Öğrenen Profilinin özelliklerine dayanarak araştıran, sorgulayan, bilgili, düşünen, ilkeli, risk alan, iletişim kuran, duyarlı, açık görüşlü, dönüşümlü düşünen ve dengeli bireyler yetiştirir,
 • Araştırma, öz yönetim, düşünme, sosyal ve iletişim becerilerini geliştiren bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratır,
 • Yaşa seviyesine uygun, gerçek hayatla bağdaşan sorgulama temelli bir eğitim modeli sunar,
 • Branşlarla uyumlu ve iş birliği içinde çalışır,
 • Uluslararası bakış açısını geliştirmeyi amaçlar.
 • Araştırma-sorgulama; en geniş anlamıyla, öğrenciler ya da öğretmen tarafından başlatılan ve öğrencileri, mevcut anlama düzeyinden yeni ve daha derin bir anlama düzeyine götüren süreçtir. Sorgulama temelli öğrenme ortamları öğrenen merkezlidir. Öğrenenler dersin aktif katılımcısı olarak birbirlerinden öğrenirler. Sorgulama temelli öğrenme ortamında, tüm sorgulamalar öğrenenlerin ne bildiği ve ne öğrenmek istediği üzerine kurgulanır. Planlama süreci mutlak ve değişmez değildir. İhtiyaçlara göre esnetilebilir. Sorgulamalar, gerçek hayatla ilişkilendirilerek sorunlara çözüm olacak şekilde planlanır. Öğrenme sonuçlarının gerçek hayata yansıması hedeflenir. Sorgulamanın konusu seçilirken evrensel önem taşıyan kavramlar üzerinde durulur. Bu kavramlar ele alınırken yerelden ulusala, ulusaldan evrensele sorgulama yapılır. Sorgulama, evrensel bakış açısını yansıtması gerektiğinden farklı millet, din, ırk ve kültürlere saygı çerçevesinde planlanır. Bu sebeple IB programlarında sorgulamalar, uluslararası bakış açısını geliştirir niteliktedir.

  MYP, öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmesini” desteklemek için araştırma, öz yönetim, düşünme, sosyal ve iletişim becerilerini geliştiren bir öğrenme ortamı oluşturulması gerektiğini savunur.

  Öğrenciler, öğrenme becerilerini geliştirerek:

 • Neyi neden öğrendiklerinin farkındadırlar,
 • Öğrenim ihtiyaçlarının çeşitliliğini bilirler,
 • Kendi öğrenmelerini değerlendirebilir ve öğrenmelerine dair kanıt sunabilirler,
 • MYP ders grubu amaç ve hedeflerini karşılarlar.
 • Yaratıcı, iş birliğine dayalı ve güvenli öğrenim ortamları yaratmak için sorumluluğu paylaşırlar,
 • Yenilikleri ve değişimi keşfetmeye yönelik öz güven duygusu kazanırlar,
 • Gelecekteki eğitimlerine hazırlık süresince yerel ve evrensel topluluklarda görev ve sorumluluk almaya hazırdırlar.
 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak tanımlanabilecek “eylem” tüm IB programlarında yer alan öğretme ve öğrenme dâhil birçok yapılandırmacı eğitim modellerinin ana unsurudur. “Hizmet” ise IB topluluğunun ortak değerlerinden biridir. IB öğrenenleri, hizmete kişisel bir bağlılık göstererek toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bireyler olmaya gayret eder ve başkalarının hayatlarında, yaşadıkları çevrede bir fark yaratmak için eyleme geçerler. Hizmet ve eylem çalışmaları, sürekli sorgulamayı ve eleştirel düşünmeyi gerektirir. MYP öğrencileri, gelecekteki yaşantılarında başarılı olmaları için gerekli olan nitelikleri hizmet ve eylem çalışmalarıyla pekiştirirler.

  MYP, toplumdaki sorunlara yönelik farkındalığını arttırmayı, öğrenenleri bilinçlendirmeyi ve eyleme geçirmeyi hedeflemektedir. Hizmet ve eylem çalışmaları, öğrenenlerin IB Öğrenen Profili özelliklerini ve ATL becerilerini geliştirebilecekleri bir fırsat olarak değerlendirilir. Eyleme geçmek, öğrencilerin aşağıda belirtilen davranışları sergilemelerini sağlar:

 • Kendilerini başkalarının yerine koyma,
 • Davranış ve tutum değişikliği,
 • Daha büyük ve daha önemli sorumluluklar üstlenme,
 • Kendi kendilerine eyleme geçme,
 • İş birliği içerisinde eyleme geçme,
 • Gerçek hayat problemlerine çözüm üretme