Çakır Okulları - IB

Yükleniyor...

Uluslararası Bakalorya

Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

1968 yılında değişen dünyada bireylerin ihtiyaç duydukları, kişisel, duygusal, entelektüel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik Cenevre’de oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen bir eğitim programıdır.

Okulun beceri temelli eğitim yaklaşımına en uygun program olduğu için çerçeve program olarak IB seçilmiştir. 

Kaynakça: https://www.ibo.org/contentassets/76d2b6d4731f44ff800d0d06d371a892/what-is-an-ib-education-2017-tr.pdf


Uluslararası Bakalorya (IB) Misyon Bildirgesi

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

Kaynakça : IB Mission

Uluslararası Bakalorya (IB) Programları

IB Programları; İlk Yıllar (PYP), IB Orta Yıllar (MYP) ve IB Diploma ve IB Kariyer Programı (CP) olmak üzere dört programdan oluşur. IB’nin 3 programında da yetkilendirilmiş okullara “Continuum Okul” denir. Çakır Okulları, IB tarafında PYP, MYP ve DP’de yetkilendirilmiş bir “Continuum Okul”dur. 

1968 yılında Cenevre’de oluşturulan IB Programları, 2023 Ocak itibari ile dünya çapında 160 ülkede 5600’den fazla okulda uygulanmaktadır. 

PYP, ömür boyu sürecek bir yolculuğun başlangıcını işaret eder. 3 – 12 yaş arası, duyarlı ve kültürel açıdan bilinçli çocukları kendi öğrenmelerinde aktif katılımcılar olmaları için geliştirir.

Sağlam bir akademik temel oluşturan MYP, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetme ve sınıfta öğrendikleri ile gerçek dünya arasında bağlantı kurma konusunda kendilerine olan güvenini geliştirir.

Öğrencilerin sorgulayıcı düşünce yapısını oluşturur, öğrenme isteklerini teşvik eder ve onları kariyerlerinde en üst seviyeye yükselmeye ve anlamlı yaşamlar sürmeye hazırlar.

Kaynakça : www.ibo.org


IB Öğrenen Profili

Çakır ekolünde öğrenen topluluğunun geliştirmesi istenilen tutum ve davranışlar IB’nin Öğrenen Profili olarak tanımladığı tutum ve davranışlarla örtüşür. Beceri temelli okul programımız bu tutum ve davranışların gelişimine olanak sağlar. Çakır öğrencileri kendilerini aşağıdaki profil özellikleri ile tanımlar:

Sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştirirken merakımızı besliyoruz. Tek başımıza ve başkalarıyla nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Hevesle öğreniyor ve hayat boyu öğrenme sevgisini sürdürüyoruz.

Çeşitli disiplinler üzerinden bilgileri keşfederken kavramsal anlamayı geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve evrensel açıdan önem taşıyan konular ve fikirlerle ilgileniyoruz.

Karmaşık sorunları analiz edip harekete geçerken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Mantığa ve etiğe uygun kararlar alırken inisiyatif de alıyoruz.

Kendimizi birden fazla dilde ve birçok şekilde kendine güvenli ve yaratıcı bir şekilde ifade ediyoruz. Bireylerin ve grupların fikirlerini dikkatlice dinleyerek etkin bir şekilde iş birliği yapıyoruz.

Tüm insanların haklarına ve itibarına saygıyla, güçlü bir adalet duygusuyla, doğruluk, dürüstlükle hareket ediyoruz. Davranışlarımız ve davranışlarımızın sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

Başkalarının değerlerini ve geleneklerini de kendi kültürümüzü ve kişisel hikâyelerimizi de eleştirel olarak takdir ediyoruz. Çeşitli bakış açılarını araştırıyor ve değerlendiriyoruz. Tecrübelerimizle gelişmeye istekliyiz.

Empati, merhamet ve saygı gösteriyoruz. Hizmete bağlılık gösteriyor, etrafımızda ve başkalarının hayatında olumlu bir fark yaratmak için harekete geçiyoruz.

Belirsizliğe karşı sağduyu ve kararlılıkla yaklaşıyoruz, yeni fikirleri ve yenilikçi stratejileri keşfederken bağımsız ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında çalışkan ve dayanıklıyız.

Kendimizin ve başkalarının refahı için hayatımızın zihinsel, fiziksel ve duygusal yönlerini dengelemenin öneminin farkındayız. Diğer insanlarla ve içinde yaşadığımız dünyayla karşılıklı dayanışmanın bilincindeyiz.

Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve tecrübelerimizi saygıyla değerlendiriyoruz. Kişisel gelişimimizi ve öğrenmemizi desteklemek için güçlü ve zayıf noktalarımızı anlamaya çalışıyoruz.

Kaynakça: https://ibo.org/benefits/learner-profile/

Uluslararası Bakalorya (IB) Sınav Sonuçları

IB DP Kasım 2021 Sonuçları

Uluslararası Bakalorya(IB)Diploma Programı (DP) Kasım 2021 sonuçlarında 45 üzerinden değerlendirilen Diploma notlarında dünya ortalaması 32.39 olarak açıklandı.

Çakır Lisesi ortalaması 36 olarak belirlenirken öğrencilerinin %83’ü ortalama ve üstü puan aldı.

Çakır Lisesinin ders not ortalaması 7 üzerinden 5.72 olarak değerlendirildi.

İki öğrencimiz 43 puan alarak dünya çapında bir başarıya imza attı.


IB DP Kasım 2022 Sonuçları

Dünyanın en prestijli lise diploması olan IB Diploma Programı Kasım 2022 sonuçlarında Çakır Lisesi öğrencilerinin %86’sı, dünya ortalaması olan 30,91'in üzerinde puan aldı. Çakır Lisesi ortalaması 35 puan olarak belirlenirken bir öğrencimiz 45 puan üzerinden 45 tam puan, iki öğrencimiz de 41 ve 42 puan alarak Türkiye ve dünya çapında nadir rastlanan başarıya imza attı.