Çakır Okulları - Sanat

Yükleniyor...

Çakır'da Sanat


Çakır Okullarında her öğrenci bir sanatçı olarak kabul edilir. Sanat öğretimi, hem analitik hem bütüncül hem de sezgisel öğrenme biçimlerini içerir. Bazı öğrenciler, analitik bakış açısıyla parçadan bütüne varabilirken bazıları ise doğaçlamaya ve sezgisel öğrenme biçimine yatkındır.

Çakır Okullarında öğrenme ve öğretme yaklaşımları, öğrencilere ünite bazında yerelden ulusala, ulusaldan küresele bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Sanat programı; öğrencilere kendi kültürleri hakkında farkındalık sağladığı gibi dünya üzerinde farklı toplumların, farklı kültürlerin ve coğrafyaların da yer aldığını, tüm bunlara saygılı, ön yargısız olabilme bilincini de kazandırmaktadır.

Görsel Sanatlar

Atölye ortamlarında gerçekleştirilen sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendisini sanat yoluyla ifade eden, özgün ve yaratıcı fikirler üreten, problemlere yapıcı çözümler öneren bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Heykel ve Seramik

Çakır Okullarında heykel ve seramik atölyelerinde öğrenciler, mevcut bilgilerini kullanarak yeni fikir, ürün ve süreçler yaratırlar. Öğrenciler formu ve materyali keşfedip yeni ürün yaratırken motor becerini de geliştirir. Heykel ve seramik atölyeleri aynı zamanda gerçek hayatta ihtiyaçları olan sebat etme, esneklik gibi öz yönetim becerilerini de destekler.

Performans Sanatları 

Müzik 

Çakır Okullarında müzik eğitimi; öğrencilerin müziğin gerçek hayat ve diğer disiplinlerle bağlantısını kavradıkları bir müzikal davranış yaratma süreci olarak kabul edilir. Bu süreçte, öğrencilerin farklı öğrenme çeşitleri, yetenekleri ve  hazırbulunuşlukları gözlemlenerek  işitsel, görsel ve duyuşsal çeşitlilikle öğretilir.

Çakır Okullarında keman, çello, gitar, flüt, saksafon, bateri enstrüman eğitimi kapsamında yer alırken şan eğitimi ve çok sesli koro eğitimi de bulunmaktadır.
Çakır Okulları Çok Sesli Korosu ve Orkestrası 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla oluşur.
Ortaokulda şan eğitimi ile beraber öğrencilerimiz müzikal performans sergiler. 
Lise öğrencilerinden oluşan “Oda Orkestrası ve Okul Orkestrası”  mevcuttur.  

Drama 

Çakır Okullarında drama eğitimi, öğrencilerin doğaçlama ve rol alma tekniğinden faydalanarak empati kurma, esneklik, özgün çözümler üretme, dil becerisi, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirdiği hem kendini hem çevresini tanımayı desteklendiği bir süreçtir.

Sanat Atölyeleri 

Çakır Okullarında öğrencilerin kullanımına açık resim atölyesi, heykel-seramik, drama ve müzik atölyeleri bulunmaktadır. Sanat atölyeleri, sorgulamaya uygun şekilde tasarlanıp öğrencilerin beceri gelişimlerini destekleyen ortamlardır. Sorgulama, sanatın doğası kabul edilerek farklılaştırılmış teknik ve yöntemler öğrencilerin tercihine sunulur. Öğrencilere istedikleri malzemeler ve performanslarla kendilerini ifade etme şansı tanınır.