slider slider slider slider slider

ORTAOKUL PROGRAMI

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu Orta Yıllar Programı (MYP) uygulandığı Çakır Ortaokulu’nda dersler Milli Eğitim Müfredatı kapsamında kavram ve sorgulama temelli işlenir. Çakır İlkokulu’nda İlk Yıllar Programını (IB-PYP) tamamlayan öğrenciler bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmişlerdir ve öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilirler. Özel Çakır Ortaokulu’nda her dersin, içeriğine özgü kavramların yanı sıra beceri, tutum ve bilgiyi kapsayan hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için sınıf ortamında çeşitli öğretme ve öğrenme metodolojilerinin kullanımı teşvik edilir. Öğrenciler sorgulama ve yapısalcı modele dayalı öğrenme aracılığıyla, kişisel anlam yaratmayı, bilgi ve becerilerini bilinmeyen durumlara da transfer etmeyi öğrenirler.

Özel Çakır Ortaokulu'nda ölçme değerlendirme öğrencilerin, öğrenmenin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne anladıklarını, ne yapabildiklerini ve ne hissettiklerini saptamayı hedefler. Okul programında değerlendirme kriter temellidir, yani değerlendirme yapılmadan önce öğrenciden ne beklendiği yönergelerde açık bir şekilde tanımlanır. Değerlendirme yapıldıktan sonra da neyin tam olarak yapıldığı ve nelerin geliştirilebileceği öğrenciye açıklanır. Böylelikle öğrenciler yapılan ölçme değerlendirmenin, bir amaç değil, öğretim ve öğrenmeyi geliştirmek için bir araç olduğunun farkına varır.

Uygulanan tüm eğitim ve öğretim yöntemleri, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini dikkate alan niteliktedir. Öğrencilerin gelişimi titizlikle takip edilmekte ve ihtiyaca göre tedbirler alınmaktadır. Öğrencilerimiz akademik açıdan ileriki okul hayatını şekillendirecek sınavlara hazırlık aşamasında da okul dışı desteğe (dershane veya özel derse) ihtiyaç duymadan başarıyı yakalamaktadır. 7. ve 8. sınıflarda hafta sonu kursları, etütler ve danışman öğretmenlik sistemi ile sınav döneminin gereklilikleri yerine getirilmektedir. Çakır öğrencileri, sosyal ve kültürel yönü güçlü, bilimsel bakış açısına sahip, geçmişi iyi kavramış, bugünü yaşayan, geleceği planlayan ve kendileri için doğru olan kararları alabilecek bir özgüven duygusu içinde yetişmektedir.

Okul programında Çakır Ortaokulu öğrencileri kendi geleceklerini planlamanın yanı sıra; yaşadıkları dünyaya katkı yapma amacıyla toplum hizmetine yönelik projeler geliştirirler. Toplum hizmeti öğrenmeyi güçlendirerek, toplum içinde hizmetin eyleme dönüşmesi için sürdürülebilir ve derinlemesine bir sorgulama sağlar.

Çakır Ortaokulunda ana dil ve yabancı dil derslerinin içeriği planlanırken uluslararası bilinci destekleyen konulara ve metinlere öncelik verilmektedir. Öğrencilerin bu sayede sözlü ve yazılı metne hâkimiyetleri artarken, iletişim kurma, düşünme, tartışma, yorumlama, değerlendirme gibi becerilerini de gelişir. Dil bilgisi ayrı bir ders olarak ele alınmaz, metinler aracılığıyla işlenir. Bunu yaparken en önemli kaynak baş ucu kitaplarıdır. Türk ve Dünya edebiyatından seçilen bu kitaplar ve farklı türlerdeki ek metinler aracılığıyla öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, konuşma, yazma, dinleme becerilerini geliştirilir.

MYP grubunda Matematik alanında, Gauss Contest, Math Olympiads, AMC 8 ,Atlantic-Pasific, Dil Kazanımı Fransızcada E-twinning proje ortaklığı gibi uluslararası yarışmalara katılırlar. Bu sayede öğrenciler,ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca olan kişilerle iletişim kurma ve dili kullanma fırsatı bulurlar.