Çakır Okulları - Misyon Bildirgesi

Yükleniyor...

Çakır Okulları Misyon

Misyon Bildirgesi


Çakır Okulları;  öğrencilerin becerilerini geliştiren, toplumun gelişimine ve eğitimine katma değer sağlayacak, özgün eğitim modeli oluşturarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak için sorgulama temelli eğitimin yaygınlaşmasını amaçlar.

Çakır Okulları; bu amaçla öğrencilerini yaşadığı toplumun ihtiyaçlarının farkında olan ve eyleme geçen, duyarlı bireyler olarak yetiştirir. Aynı zamanda kültürler arası anlayışı destekleyen bakış açısıyla öğrencilerini evrensel değerlere saygılı bireyler olmaya teşvik eden ortamlar sağlar. Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uluslararası geçerliliği olan öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme programları geliştirip bunları özenle uygular.

Çakır Okulları; veli, öğrenci ve öğretmenleri kapsayan tüm okul topluluğuyla kendilerini gelişime adamış, farklı dil ve kültürlerin hayatımıza kattığı değerin farkında olan, yaşam boyu öğrenenler olarak ulusal ve evrensel eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefler.